DELA

Stor kalabalik för en procent

Det är märkligt att det blivit sådan kalabalik kring den återinförda jämställdhetsbonusen. Man kallar det identitetspolitik och diskriminerande särbehandling.

Men här måste det ha uppstått ett missförstånd. Det är ju precis tvärtom: det är de grupper som inte särbehandlar något kön som får bonus.

Och de som fortsättningsvis vill gynna det ena eller andra könet kan göra det utan större uppoffringar. Den avsatta summan för bonus, drygt 17 000 euro, utgör en ynka procent av de bidrag som ges till de politiska grupperna under mandatperioden.

Om man också räknar med det kanslistöd som grupperna får via lagtinget kommer de nämligen att få dela på lite över 1,7 miljoner euro under de kommande fyra åren.

”RÄTT SKA VARA RÄTT”