DELA

Stoppa misskötseln med stans skattemedel

En mycket relevant insändare av John Holmberg (Lib) om hanteringen av den tekniska driften vid Mariebad i gårdagens Nya Åland.

Åter och återigen framkommer stora brister, för att inte tala om vårdslöshet i den tekniska sektorns hantering av stadens skattemedel.

Det är knappast en slump att problemen med vattenreningen i Mariebad började efter att stadens fastighetsavdelning tog över den tekniska driften av anläggningen för tre år sedan. Fram till dess hade badets reningsanläggning skötts av badets egen personal.

Genom en påkostad och riktad konsultutredning från ett företag i Sverige vill nu stadens fastighetsavdelning påvisa att bristerna beror på att den tekniska utrustningen är föråldrad och uttjänt, inte på att fastighetsavdelningen misskött det tekniska underhållet.

Prislappen för att rusta upp badet landar enligt konsultrapporten på över 4 miljoner euro (!) samtidigt som badet måste hållas stängt under många månader med uteblivna intäkter som följd. Kostnaden för konsultuppdraget landar i sin tur, enligt uppgift, på långt över 100 000 euro.

Frågor som inställer sig är:

– Varför konkurrensutsattes inte upphandlingen?

– Varför tillfrågades inte åländska företag?

– Var finns svar på frågan om bristerna beror på att eftersatt eller felaktigt tekniska underhåll av Mariebad?

Liksom John Holmberg påpekar behövs en ”second opinion” innan stadens politiker känner sig tvingade att öppna skattebetalarnas plånbok i enlighet med konsultrapporten. John Holmberg, med erfarenhet från Godby simhall, menar att de tekniska bristerna i Mariebad går att åtgärda utan omfattande investeringar i mångmiljonklassen.

Om det är så måste alternativen omgående presenteras. Kravet måste i första hand komma från staden infrastrukturnämnd som har det politiska ansvaret.

Och om det skulle visa sig att tekniska chefens exklusivt beställda konsultrapport skjuter långt över målet bör den delegerade nivån för upphandling för vederbörande tjänsteman omgående ses över. Även kraven på att upphandling ska konkurrensutsättas bör göras tydligare.

Dribblet med kostnaderna för Ålandsvägens ombyggnad och nu fallet Mariebad visar tydligt att det krävs en genomgripande revision av de ledande personernas ansvar och befogenheter. Att som det verkar chefer inom stadens förvaltning och bolag tillåts driva egen butik med skattebetarnas pengar är obegripligt, vårdslöst och knappast förtroendeingivande.

Håller med Holmberg; Staden behöver ett nytt upplägg för den tekniska driften av Mariebad. Vi har inte råd att fortsätta som i dag.

ROLF GRANLUND (ÅF)