DELA

Stoppa kabeln nu!

De åländska elkonsumenterna behöver inte finlandskabeln.
Herrar Lindbäck, Perämaa och Kahlroth med flera bedriver en propaganda där de försöker få oss elkonsumenter övertygade om att domedagen väntar om något oförutsett händer med sverigekabeln. Men så är ingalunda fallet. Det enda sannolika som kan hända sverigekabeln är om något fartyg med sitt ankare skadar kabeln. I så fall är det fartygets försäkringsbolag som betalar alla kostnader som kan uppstå. Inklusive reservkraftverk!
Transportabla reservelkraftverk finns idag tillgängliga i hela Europa. Från Sverige kan de levereras samma dag om nödvändigt. Allt prat om ransonering vid skada på sverigekabeln är rena rama rappakaljan!!!

Jag tror inte det är tillgången till reservkraft som propagandisterna yrar om.
Det är omtanken om den planerade vindkraftsparken i Kumlinge/Sottunga som det värnas om. Som elkonsument vill jag inte vara med om att betala denna satsning. Skall den tilltänkta vindkraftsparken leverera sin el någonstans bör de bygga egna ledningar för egna pengar.
För övrigt tror jag inte att den kalkylerade summan om 125 miljoner för finlandskabeln är tillräckligt. Under mina år som politiker har jag aldrig upplevt att en kostnadskalkyl som uppgjorts av politiker och tjänstemän hållit sig inom ramen.

Om nu denna finlandskabel vindkraftsparken skulle bli av så blir det en av de största kapitalflykterna från Åland, i storleksklassen 4-500 miljoner.
Stoppa galenskaperna nu, innan något stolpskott gjort beställning av finlandskabeln.
Rolle Boman