DELA

Stoppa drogtester i skolan!

Stoppa den diskriminerande och kränkande idén med drogtester i skolan! Landskapsregeringens parlamentariska grupp för alkohol- och narkotikafrågor har beslutat att arbeta för slumpmässiga drogtest i skolorna. Testet ska verka som avskräckande, men inte ens gruppen tror på att oanmälda drogtest ska stoppa narkotikaanvändandet. Varför då kränka unga människor!
Forskningsutbudet på drogtest i skolan området är relativt litet, men i Australien har man samlat in fakta från hela världen och kom hittade inga bevis för att drogtester i skolan har några som helst fördelar. Istället riskerade testerna skapa stigmatisering och skapa misstro mellan elever och lärare. I rapporten tog man även upp risken med att testerna visar fel och därmed skapar olyckliga konsekvenser för de elever som blir felaktigt anklagade.
En forskare vid Malmö Högskola följde ett drogtest försök i Landskrona och undersökte elevernas attityder mot narkotika före och efter införandet av testerna. Han kunde i sin utvärdering inte notera några tendenser till ändrade attityder till narkotika. Flera undersökningar från USA visar att drogtester i skolan är verkningslösa vad det gäller de ungas attityder till droger.

De elever som verkligen vill undgå upptäckt kan via Internet få hur mycket information som helst hur man undviker upptäckt.
Det finns många alternativ till drogtester där pengarna kan göra mycket mera gott. Först och främst gäller det att satsa på skolan. Svenska Folkhälsoinstitutet säger att en skolmiljö där eleverna trivs ger ett bra och grundläggande skydd mot drogmissbruk.
Bra relationer till vuxna i skolan är en viktig del i detta och det är bland annat dessa som kommer att ta skada av drogtester i skolan. En berikande fritid där det finns möjlighet till goda relationer med andra vuxna än dem man är beroende av hemma och i skolan är en nyckel och möjlighet att påverka sin omgivning och sitt liv en annan.
Satsa på välutbildade ungdomsarbetare, stöd alla fantastiska ideella ledare så att de kan vara lyhörda och professionella i sina ledaruppdrag och inte minst backa upp och uppmuntra föräldrar att kämpa på och kommunicera med sina ibland besvärliga tonåringar skapa tillfällen där de möts och kan informera sig så att de kan upptäcka problemen tidigt.

Avsikten med drogtester är god, men tyvärr är det ett ineffektivt sätt att behandla symptomen istället för att ta itu med de underliggande problemen.
Mia Hanström
http://miahanstrom.blogspot.com/