DELA

Stopp kärnkraften nu!

Det som till en början var en naturkatastrof i Japan har nu fått ett katastrofalt mänskligt bidrag i form av ett flertal mycket allvarliga kärnkraftsolyckor i landet. Hittills har tre partiella härdsmältor inträffat, tre reaktorhallar har exploderat, varav en är en MOX-reaktor, det vill säga bränslet är en blandning av plutonium och uran, istället för ”bara” uran. Nu får vi veta att det använda kärnbränslet under reaktor 4, som också det innehåller plutonium, har fattat eld och spyr ut radioaktiv rök. Situationen är katastrofal. Kärnkraften som energiform är utdaterad, dess risker och kostnader enorma, oberoende var i världen den finns. Kärnkraften måste stoppas. Nu.

Medan vi ännu bevittnar olyckorna som avlöser varann i Japan är det nyttigt att reflektera över att en otänkbar kombination av händelser förr eller senare kommer att inträffa även vid ett kärnkraftverk. Det går inte bygga något som är 100% säkert – varken mot mänskliga fel, terroristangrepp eller mot naturen. Även om man minimerar riskerna för att något går fel, när det sedan går fel kan konsekvenserna vara förödande. Den enda vettiga beslutet är, och har alltid varit, att inte bygga kärnkraftverk överhuvudtaget.

Det ser ut som om vissa länder inser detta nu. Tyskland har beslutat att skjuta upp beslutet om livsförlängning för sina kärnkraftverk, ett beslut som innebär att minst två kärnkraftverk skall stängas under moratorietiden. Schweiz har avbrutit sina planer på att bygga tre nya reaktorer. Det gäller nu att se till att Finland tänker om vad gäller planerna för att bygga ut kärnkraften och istället stoppar bygget av Olkiluoto 3 samt att Sverige avvecklar sina kärnkraftverk istället för att bygga nya.

Vi hoppas att man lyckas återta någon sorts kontroll över reaktorerna i Japan. Vi hoppas att man lyckas kyla ner reaktorerna innan en delvis härdsmälta blir en total härdsmälta. Vi hoppas, trots att 60-års erfarenhet av kärnkraftsindustrin tyder på motsatsen, att vi kan lita på TEPCO och de japanska myndigheternas påstående att inneslutningen håller och utsläppen blir så låga som möjligt under de omständigheter som råder i dag.
Problemet är inte var i världen an kärnkraftsolycka händer eller vilken orsaken var just den gången. Problemet är att det överhuvudtaget finns kärnkraft.
Ålands natur och miljö r.f.
Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland