DELA

Stolta S-kvinnor

Drevet är igångsatt. På basis av en obskyr uppgift på en minst sagt hatisk nätsida tar redaktörer på Ålands radio och tidningen Åland vid. Nu ska Mia Hanström hängas ut. Vi socialdemokratiska kvinnor känner dofterna av hat, förakt och hämnd. Att detta kan fortgå beror bara på en sak: omgivningen låter accepterar det utan protest.

Nästan alla av oss S-kvinnor i maktposition har fått känna av drevet. Vi känner ständigt av en överdriven granskning jämfört med våra borgerliga kollegor. Det är inte trevligt men det har inte hindrat oss från att driva en sällsynt framgångsrik politik i många viktiga frågor.

Camilla Gunell genomförde som utbildningsminister en stor gymnasialreform. Som lantråd var hon sällsynt framgångsrik. Ålandskommittén tillsattes, en policy för Ålands demilitarisering och neutralisering initierades av henne. Hon genomförde en stor utredning om frivilligt kommunalt samarbete som resulterade i KST. Som miljö- och näringsminister räddade hon chipsen från nedläggning. Hon har fått med sig många viktiga aktörer som har Åland som testområde för smarta energilösningar. Hennes kontaktnät i Finland och övriga Norden är idag stort och värdefullt för Åland.

Carina Aaltonen har genomfört många viktiga reformer inom social- och miljöpolitiken. År 2014 slog lagtinget fast att Åland ska vara hållbart senast år 2051. Något Carina lade grunden för. Som socialminister genomförde hon flera reformer inom familjepolitiken och hon inledde arbetet med allmän tandvård för ålänningarna. Hennes engagemang inom tredje sektorn är imponerande. ”Rädda Lumparn” och Emmaus är två verksamheter som saknar motstycke och som är ovanligt framgångsrika.

Nina Fellman har imponerat med sitt systematiska arbete för att genomföra en länge planerad kommunreform. Arbetet går framåt med god fart. Ingen har drivit frågan så här långt tidigare. Under hennes tid kommer tydligen också räddningsarbetet att moderniseras och effektiveras.

Jessy Eckerman har fått kämpa hårt för förverkliga Ålandsvägens länge planerade ombyggnad. Nu är den klar och nya projekt väntar. Lilla holmen ska upprustas och Mariebad behöver renoveras. Projekt som har många kritiker och som kräver mycket kunskap och vilja för att förverkliga.

Sara Kemetter har vunnit erkännande för sitt arbete i offentliga bolag. I Paf Mariehamns hamn och Mariehamns energi är hon en stabiliserande kraft. Som stadsstyrelsens viceordförande har hon alltid varit beredd att kompromissa förutsatt att social rättvisa kan uppnås.

Mia Hanström är en verklig samhällsbyggare. Hon har i årtionden arbetat för skärgårdens bästa. Verksamheten Skunk är säkert den bästa ungdomsverksamheten på Åland. Den är modern, samhällsengagerad och utåtriktad. De skärgårdsungdomar som varit med i Skunk kan vittna om verksamhetens stora betydelse för dem. Mia har jobbat med andra frågor och alltid lyckats samla intresserade för förändringsarbete som syftar till ökad demokrati, mänskliga rättigheter och internationalism.

Själv har jag inte heller något att skämmas för. Kommunernas socialtjänst eller KST är mitt initiativ och jag hoppas innerligt att det nu förverkligas med tanke på alla personer med funktionsnedsättningar och alla barn som behöver stöd och skydd. När riksdagen klubbade det nya ekonomiska systemet för Åland kan jag bara le i mjugg. För många år sedan lanserade jag ett förslag till ändring av självstyrelsens ekonomiska system. I stort gick det ut på att vi har samma statsskatter som i riket och att alla statsskatterna återförs till Åland. Förslaget idiotförklarades av en rad självutnämnda experter. I Ålandskommittén var jag ensam om att föra fram mitt förslag. Det är med andra ord ett ödets ironi att egna pengar i börsen nu ska införas på Åland.

Inom psykologin finns det något som kallas försvarsmekanismer. En av dem är projektion. Det är inte osannolikt att de flesta av dem som står bakom drevet på S-kvinnor sysslar med projektion. Det betyder helt enkelt att man tillskriver andra människor sina svagheter för att bevara den egna självbilden. Att det dessutom finns en könsdimension i detta fall förgrovar drevet. Att hänga ut S-kvinnor är väl ungefär som att skjuta rådjur när man inte klarar av att nedlägga vildsvin och andra verkligt skadliga arter.

Barbro Sundback (S)