DELA

Stolt över insatserna för landsbygden

I chefredaktör Jonas Bladhs frånvaro fortsätter Nya Ålands ledarredaktion att producera märkliga analyser av lagtingsvalet. Efter att först horribelt nog ha placerat in Obunden Samlings 1 323 väljare i facket ”nazister” (20.10) följde ledarsidan igår (26.10) upp med en ytterligare grund analys av valresultatet.

Med Nina Fellman (S) som ledarskribent gjorde Nya Åland allt för att underminera min ställning som partiledare. Det är alltså helt i linje med tidningens politiska linje som Annica Lindström än en gång förklarar undertecknad som politiskt förbrukad. Argumenten är de samma som tidigare. Med ett undantag: nu kan inte tidningen längre påstå att problemet är att ”ersättaren” Jansson saknar ett eget mandat i lagtinget. Men plötsligt räcker det inte ens med 227 personliga röster och plats nummer 15 bland 254 kandidater som egen politisk bas!

Som huvudorsak till att Centern i detta skede ratats som regeringspartner av Katrin Sjögren (Lib) lyfter Nya Åland än en gång fram mina ”utspel” i samband med LBU-programmet och avbyterifrågan.

Jag kan skriva det för elfte gången: jag är glad att hade framgång med att stoppa neddragningen av LBU-finansieringen och planerna på att helt skrota avbyterisystemet. Nya Åland vägrar inse att jag här agerade på uppdrag av en enhällig Centerstyrelse. ”Svek” mot de egna ministrarna? Roger Nordlund och Veronica Thörnroos deltog själva i Centerstyrelsens diskussioner.

Mitt agerande fick hela landskapsregeringen att backa och med facit i hand är jag stolt över att Centern stod upp mot försöken att försämra livsmedelsklustrets konkurrenskraft och lönsamhet. Annica Lindström dristar sig till att påstå att ”utspelen” inte gav någon större utdelning för jordbrukarna. En tilläggsfinansiering om 3,5 miljoner under programperioden och ett räddat avbyterisystem vill jag nog beteckna som avsevärda förbättringar.

Om det vore ovan nämnda händelser som gjort att mitt ”politiska förtroendekapital” är förbrukat, är det ett pris jag gärna betalar eftersom läget inom livsmedelsklustret är synnerligen ansträngt till följd av kontroverserna EU-Ryssland. Ska Centern och jag straffas för att ha stått upp för en levande landsbygd? Och dessutom av ett liberalt parti som i alla fall i opposition sade sig stödja Centerns hållning?

Nej, Nya Ålands analys håller inte heller denna gång. Det är tydligt att Nya Åland hyllar ett partisystem där de egna leden i alla lägen ska fungera som ”valboskap” och acceptera den förda politiken – oavsett följderna för samhället. Centerrörelsen kommer under mitt ledarskap alltid ha en levande intern debatt och framför allt följa de riktlinjer som stämmorna och styrelsen slagit fast.

Till sist: Centern är inte ett slaget lag. Bibehållna mandat, lagtingets mest erfarna partigrupp och möjligheten att framstå som det självklara borgerliga alternativet ger oss tvärtom en stark bas inför supervalåret 2019!

Harry Jansson

Partiledare

Åländsk Center