DELA

Stödet för lantrådet borde stärkas

Chefredaktörn efterlyste en politisk diskussion om förslaget att förstärka den politiska makten/ministrarna genom att involvera lagtingsledamöterna mera i regeringens operativa arbete. För min del tycker jag inte att det är ett bra förslag. För det första strider det mot principen om maktfördelning. Den lagstiftande makten, den verkställande och den dömande makten bör så långt som möjligt hållas separerade från varandra (Montesquieu). Förvaltningen behöver tydlighet och arbetsro, inte flera lagtingsledamöter som springer i korridorerna.

Jag tror inte att arbetet blir effektivare på det sättet, snarare tvärtom. Vill ministrarna ha hjälp och stöd av sina lagtingskolleger skall det ske inom ramen för lagtingsgruppernas arbete. Där finns säkert utrymme för förbättringar. Under min tid i landskapsregeringen har jag haft mycket hjälp och stöd av mina kollegor i centerns lagtingsgrupp, eftersom det där har funnits en stor och samlad erfarenhet.Däremot anser jag bestämt att lantrådets resurser borde stärkas. Min erfarenhet är att det är en enormt stor skillnad på arbetsuppgifter, förväntningar och ansvar om man jämför mellan lantrådet och de övriga ministrarna.

Lantrådet skall förutom att leda regeringsarbetet också representera landskapet utåt och ansvara för att vi har goda relationer åt alla håll.

Det här betyder i praktiken mycket resor, representation och relationsbyggande verksamhet. Ofta är det kvällar och helger som skall tas i anspråk. Det här är alltid ett mycket viktigt arbete, och speciellt i dessa tider när vi upplever en av de största politiska förtroendekriserna mellan regeringen i Helsingfors och landskapsregeringen, är det viktigt att det finns tid för förtroende skapande arbete. Det är fullt skäligt och motiverat att lantrådet skulle få en specialmedarbetare som stöd i sitt jobb. I den kommande tilläggsbudgeten borde det finnas ett förslag i den här riktningen.

Vi har många svåra och stora frågor framför oss, inte minst självstyrelselagsrevisionen, som verkligen behöver goda relationer för att bli framgångsrik. Yttersta ansvaret vilar på lantrådet och då bör man också ställa de resurser som behövs till lantrådets förfogande.

Roger Nordlund

lagtingsledamot C