DELA

Stöd till äldre

All respekt åt dom äldre! Vi blir alla gamla en dag.
Jag tycker att dom äldre definitivt är en målgrupp som ska ha del av samhällsmedel.
Inom FS i Mariehamn drivs frågan om Trobergshemmets utbyggnad hårt och vi är självklart beredda att hjälpa till att få fram platser i bristsituationer tills utbyggnaden är klar.

För att skapa valfrihet för dom äldre vill vi också inom partiet införa en äldreomsorgspeng och vi uppmuntrar gärna till privata initiativ liknande folkhälsan.
Vi inom FS är också beredda att på Ålandsnivå hitta en lösning som gör att folkpensionärerna får en reell ökning med ca 100-200 € per månad.

Petri Carlsson 549 (fs)