DELA

Stöd som passiverar

Det åländska jordbruket fortsätter att utvecklas. Det gäller också trädgårdssektorn där betydande satsningar bl. a. inom äppelodlingen nu ger resultat. Odlarnas eget marknadsföringsbolag Ålands Trädgårdshall i Jomala, Ringsböle har med nya lokaler och effektiv hantering av odlarnas produkter skapat möjligheter för fortsatt utveckling.
Det är viktigt för det åländska jordbruket att vi satsar på specialgrödor och produkter med högt förädlingsvärde då gårdarna är förhållandevis små och transportens andel av priset blir för högt på bulkvaror.

Landskapsregeringen planerar nu att kraftigt minska stödet till jordbruket och framförallt till specialodlingen. Samtidigt planeras det allmänna LFA-stödet som ges till all åkermark att höjas. Det är förstås ett sätt att vara alla till lags men passiverar jordbrukarna. Stöden borde i stället riktas till de grödor som skapar mervärde i form av arbetsplatser och produkter som efterfrågas av våra konsumenter.
Mikael Lundell
Ordförande, ÅPF:s Specialodlarutskott