DELA

Stöd skolbarnen

Skolan är den plats där de flesta ungdomar spenderar största delen av sina dagar. Många av de problem som de tvingas hantera privat omsätts och kan i ett tidigt skede ge uttryck i försämrade skolresultat, försämrad koncentration, skolk och annat förändrat beteende.

Signalerna syns ofta tydligt för en vuxen person med tid, möjlighet och rätt fokus. Därför behöver det sociala arbetet få en fast roll i både grundskolan och gymnasiet i form av tjänster med tydliga arbetsbeskrivningar.

Ett gott existerande exempel är skolvärdar som utför socialt och relationsbyggande arbete i skolmiljön och med hjälp av lärare och övrig personal kontinuerligt skapar sig en bra bild av elevers aktuella behov. De och övriga professionella utvecklar idag detta arbete i samverkan tack vare sina kompetenser, gemensamma erfarenheter och drivna viljor att förbättra livet för våra barn och ungdomar.

I dag har skolvärdar och skolcoacher på Åland vitt varierande arbetsuppgifter beroende av skola och vissa av dem har både schemalagd undervisning och får täcka upp i pedagogiken där det behövs som en allt i allo. Här krävs insatser för att slå vakt om fokuset på den viktiga roll en skolvärd kan ha för skolbarn och -ungdomar i den dagliga kampen att fungera i skolan, trots sociala bekymmer och tidigt få hjälp att hitta rätt.

Den kunskap som idag finns och de metoder som används av rätt personer på rätt plats, behöver mötas upp av makthavare och systematiseras för att ge alla barn och föräldrar det stöd som de har rätt till, oberoende av skola, kommungränser eller ekonomisk status.

Simon Påvals
liberal lagtingskandidat