DELA

Stöd närståendevårdarna!

Närståendevårdarna prisas ofta för sina insatser inom omsorgen, men få är åtgärderna som ger erkänsla för detta arbete. MSÅ vill visa samhällets uppskattning för detta ovärderliga arbete genom att höja arvodena med minst 25 procent (idag är beloppen för vårdklass 1, 2, 3 följande: 439,70, 646,63 och 976,32).

MSÅ vill också att avlastningarna inom denna vårdform utökas, så att närståendevårdarna ges möjlighet till egen tid och ett eget liv, genom att kunna delta i olika aktiviteter, kulturengagemang, sammankomster och så vidare samt möjlighet att vid behov enkelt ta del av den service som seniormottagningen vid ÅHS erbjuder speciellt till närståendevårdare.

Information om närståendevården måste förbättras, idag finns personer som inte är medvetna om att man kan erhålla ersättning för dylik vård, detta genom behovsanpassade hembesök till alla över 80 år.

Med det ökande antalet seniorer i samhället behöver alla vårdformer utvecklas. Anhörigvården är en medmänsklig och ekonomisk vårdform, som MSÅ vill förbättra för såväl vårdgivarna som vårdtagarna.

Alla händer behövs.

ÄLDRERÅDET INOM MODERAT SAMLING FÖR ÅLAND