DELA

Stöd landbaserad fiskodling för miljöns skull

Den 8 maj kunde vi läsa att Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) beslutat godkänna Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighets (ÅMHM) tillstånd för fiskodling vid Skrovsö på Föglö. Inga krav på rening ställs och beslutet motiveras bland annat med att landskapsregeringens mål är att fiskodlingar skall flyttas till djupare vatten.

Den omedelbara effekten av näringsutsläppen från en fiskodling blir förstås mindre på djupt vatten än på grunt vatten. Däremot minskar inte belastningen på havet totalt. Det är ungefär lika intelligent som när man på 1970 talet skulle motverka luftföroreningar genom att bygga högre skorstenar! Fiskodlingen är en viktig näringsgren men det är hög tid att göra något åt den miljöbelastning den utgör.

Det är ytterst förvånande att varken ÅMHM eller ÅFD tycks ta havsmiljön på allvar. Kortsiktiga ekonomiska intressen går före miljöskydd. Ett fritidshus får inte släppa ut sina avlopp i havet men 100 ton fiskodling motsvarar orenade utsläpp från cirka 1 500 personer. Skulle ÅMHM ge tillstånd för ett samhälle på 500 hus där alla avlopp går orenade ut i havet?

Från politiskt håll har man på senaste tid gått in för att ekonomiskt stötta två viktiga företag, Chipsen och Stallhagen. Det är utmärkt men varför vill inte politikerna satsa på miljön? Både EU- och landskapspengar borde kunna beviljas för att stöda ekologiskt hållbar fiskodling. Ta fram system för rening vid kassodling och om det inte går så stöd omflyttning till landbaserad odling. Enligt de uppgifter jag har motsvarar den sammanlagda kassodlingen på Åland orenade utsläpp från mer än 80 000 personer, ungefär tre gånger Ålands hela befolkning. Var finns den gröna ön i det blå havet?

Jan Grönstrand