DELA

Stöd eller lån till Sottunga?

Sottunga kommun i ekonomisk kris! Ja så är det nog. Kommunen har svårt att klara av sina lagstadgade åtaganden. Äldreomsorgen kräver mer pengar än skattebasen och landskapsandelarna ger i inkomster och Sottunga har därför begärt ett särskilt understöd för att klara av sina åtaganden.
Landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna anger i § 12a att kommuner i vissa situationer ska kunna få särskilt understöd av landskapet. Ett villkor är att kommunens fullmäktige ska ha godkänt en åtgärdsplan för att balansera ekonomin i kommunen.
Sottunga har gått in för att höja skatten, minska på personalresurserna i skolan och kanske framför allt, att i princip slopa kommundirektörsbefattningen. Tuffa tag vill jag påstå!

Landskapregeringen väljer då i stället att föreslå ett lån till kommunen. Ett lån löser likviditetsproblemet för stunden men löser inga problem på sikt. Att lösa ekonomiska problem med skuldsättning har ju inte visat sig vara någon lyckosam metod. Det största problemet med Lr:s förslag är att lånevarianten blir en helt ny finansieringsmetod vid sidan av den lagstiftning som reglerar landskapets finansiering av den kommunala verksamheten.
Om Sottunga kommun kan få landskapslån så bör väl andra kommuner också få det? Eventuella lån blir upp till godtycke då inga lagar eller regler finns för detta. Jag är inte den som tycker att kommunerna när som helst ska kunna få sina synder förlåtna via landskapsbudgeten. Ett ekonomiskt ansvarstagande måste kunna krävas också av kommunerna.
Däremot så är jag övertygad om att Sottunga har gjort allt i sin makt för att minska sina kostnader. Därför menar liberalerna att Sottunga kunde ha fått ett särskilt understöd och menar att det finns lagstöd för det. De pengarna skulle ha gått till äldreomsorgen. Ett kärnområde som vi alla sagt att vi ska värna om.
Nu kommer äldreomsorgen i Sottunga sannolikt att finansieras med lånade pengar. Sammantaget visar Sottungas problem att det angeläget och bråttom med att samhällsreformsfrågan förs vidare. Vi har ett finansieringsproblem i hela den offentliga sektorn som är gemensamt för både landskapet och kommunerna.
Mats Perämaa (lib)