DELA

Stöd blir diskriminering

Förslaget till ”Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor”, som för närvarande behandlas i riksdagen, blir tydligen inte lag på Åland. Därmed utesluts de åländska energi-producenterna från stöd via inmatningstariffer för eventuella nya biokraftanläggningar och vindkraftverk. Det är inte nog med det. Lagförslaget innehåller även i 60 § ett upphävande av § 8 i lagen om accis på elström och vissa bränslen, (1260/1996), enligt vilken staten bidrar med 6,9 €/MWh i stöd till skogsbränslebaserad elkraft och till vindkraft. Stödet blir kvar i en liknande omfattning för befintliga anläggningar, men flyttar till att utbetalas enligt den nya lagen.

Mariehamns Bioenergi Ab mister således ca 40 t€/år i produktionsstöd och de åländska vindkraftbolagen ännu mycket mer. Stödformen flyttas från en skattelag, som ju gäller på Åland, till en näringsstödslag, och vips slipper staten betala stödet till de åländska bolagen.
Nu har ju Åland behörighet att göra något för att vår gröna elproduktion skall kunna få samma stöd som i riket. Behörigheten leder annars till diskriminering i detta fall.
Henning Lindström, VD
Mariehamns Bioenergi Ab