DELA

Stöd åt präster som viger samkönade par

Då den nya äktenskapslagen träder i kraft i början av mars börjar en del präster i Finlands evangelisk-lutherska kyrka viga också samkönade par kyrkligt. De ser det både som en prästerlig tjänaruppgift och som ett tjänstemannauppdrag enligt lag och kyrkoordning.

De kyrkliga förnyelserörelserna Kom alla och Gemenskap erbjuder sitt stöd både åt de präster som förrättar vigseln och åt vigselparen. Rörelsernas stödpersoner, teologiska och juridiska sakkunniga är beredda att ge mental, andlig och juridisk hjälp i problemsituationer.

Samkönade par och präster som viger dem kan kontakta Vesa Hirvonen, koordinator för rörelsen Kom alla, vesa.hirvonen(at)helsinki.fi, tfn 050 346 10 84, eller Monika Pensar, kontaktperson för Gemenskapsrörelsens stödnätverk, monikka1967(at)gmail.com, tfn 050 527 06 03.

Rörelsen Kom alla är ett nätverk av reformvilliga som startade i mars 2005 för att inom kyrkan väcka ärlig diskussion om dess grundläggande uppgift, öka öppenheten i det kyrkliga beslutsfattandet och bygga broar mellan oliktänkande. Kristi kyrka är till för alla.

Gemenskap är en öppen mötesplats för alla medlemmar i kristna kyrkor och samfund som tror att Jesu Kristi evangelium inbegriper också sexuella minoriteter, såsom homo- och bisexuella och transpersoner, som fullvärdiga människor och kristna.

De har rätt att delta sådana som de är i församlingens liv och ämbetsutövning. Rörelsen startades år 2000.

Ulf Särs,

ordförande för Gemenskapsrörelsen