DELA

Stöd alla energiformer lika

I regeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor finns ett avsnitt om energipolitiken.

Vi har alla hört om ur det gick med det utlovade vindkraftsstödet och att det nu har utbytts till ett nytt osäkert löfte om en avräkning om 0,48 procent i stället.

Dagen efter beskedet ringde en journalist och frågade vad vi inom Åländsk Demokrati skulle vilja göra med pengarna om 15 miljoner. Jag blev förvånad och sade att vi ju har ett underskott i budgeten på drygt 20 miljoner, så det blir ju inte en cent över.

Men underskottet kan bli mindre om detta löfte kan hållas.

Vår synpunkt på detta möjliga extra anslag är att det varken skall gå till vindkraften eller till något nytt projekt med hänvisning till att det nu finns pengar. Jag hoppas att regeringen håller med ÅD i denna fråga.

Vår andra frågeställning är varför energipolitiken endast har två underrubrikerna ”vindkraft” och ”Regionnätsavgiften”?

När det gäller regionnätsavgiften på 1,2 miljoner euro på svenska sidan så hoppas vi att regeringen tillsammans med kontakterna i Bryssel kan nå en uppgörelse baserad på principen om fri rörlighet i Europa för varor och tjänster och på det sättet kunna transitera el både västerut och österut beroende på marknadsläget.

En välutnyttjad transitering dvs elöverföring kunde ju t o m kunna minska underskottet i budgeten, vilket vi alla kan glädja åt oss.

Vad jag förstått, så finns ju tekniska lösningar att t o m grunda ett dotterbolag på finska sidan för att slippa regionnätsavgiften. Om så verkligen är fallet, så borde man kanske utreda det alternativet mer. Allt för att kunna få mer intäkter. Det är inte så lätt för landskapet att öka intäkterna.

Det som även slår oss är att energipolitiken enbart verkar bestå av vindkraft.

På Ålandsmässan så talade jag med några företagare i energisektorn. Jag kunde notera att det fanns ett företag, som sålde anläggningar för både solenergi, bergvärme och luftvärme.

Av någon anledning så subventioneras deras kunder, som köper solpaneler kanske med 15 procent, medan de andra inte får några subventioner.

Vindkraften subventioneras alltså upp mot till 80 procent, solenergin endast ca 15 procent medan bergvärmen och luftvärmepumpar inte får någon subvention alls. Bergvärmen kräver stora investeringar och där kunde kanske regeringen även gå in med förmånliga miljölån för att stöda konsumenterna?

Regeringen talar om hållbart Åland, men det finns ju annat än vindkraft som är hållbart.

Vattenkraften är ju också hållbar – om än inte miljövänlig alla gånger. Den nämns inte heller i redogörelsen? Det går ju att köpa in olika slag av el, även el från vattenkraft.

Regeringen kan via politiska beslut i egna bolag kräva att en viss andel måste vara förnyelsebar, eller så kan man subventionera den. Precis som man avsåg att subventionera vindkraften.

Man måste inte producera elen själv för att den skall kunna anses miljövänlig.

Vi inom Åländsk demokrati anser att man bör understöda alla olika energialternativ på ett likartat sätt för att uppnå våra politiska mål om ett hållbart Åland och hoppas därför att vi nästa år kan se fler avsnitt under rubriken Energipolitik.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati