DELA

Stillöst kuppförsök

Vi är många som månar om Ålands Golfklubb. Förreningen betyder mycket för oss som spelar golf och är omtyckt av många gäster. Klubben har byggts upp på frivillig väg och sköts framgångsrikt tack vare duktiga medlemmar och anställdas insatser. Vi har en naturskön och omtyckt golfanläggning.

Döm om min förvåning när jag fick höra hur det gick till på höstmötet.

En grupp med bland andra Mats Wahlin, den tilltänkte nya klubbordföranden Andreas Gustafsson och hans fru Maria hade bådat upp ett drygt 40 tal personer med avsikt att på ett kuppartat sätt ta över och avsätta av valberedningen föreslagen styrelseordföranden och ledamöter i tur att avgå.

Så får det inte gå till i en ideell förening!

Jag är inte ute efter att tysta kritik eller förslag på nya namn till olika poster inom klubben men dessa bör framföras i god tid till den av vårmötet utsedda valberedningen vars förslag skickas ut till samtliga medlemmar. Nya idéer och kritik skall framföras till styrelsen eller tas upp på medlemsmötet.

Att något kuppartat var på gång insågs när det fordrades sluten omröstning för att utse mötesordförande. Av tradition har alltid klubbens ordförande svingat klubban.

Som tur var lyckades några erfarna medlemmar bordlägga mötet, annars hade det gått illa för klubben med en splittrad medlemskår som skulle ha styrts av en för mig och säkert många andra helt okänd person. Jag var tyvärr inte med på det bordlagda mötet men kommer nästa gång och hoppas att så många som möjligt deltar och väljer ordförande, styrelse och kommittémedlemmar.

Vi skall värna om golfklubb och den goda klubbandan!

Per Axel Gustavsson

Medlem i Ålands golfklubb