DELA

Stephans selektiva minne

Stephan Toivonen försöker minnas vad som hänt i lagtinget i laddhybridaffären. Jag som inte var med har däremot läst lagtingets handlingar. Stephan minns inte enligt sin insändare att lagtingets fullmakter för både Gripöprojektet och laddhybriden gavs i budgetbeslutet i december 2017 om landskapets budget för 2018. Detta efter behandling i finans- och näringsutskottet där rösterna föll 4-3 i fullmakternas favör. I plenum godkändes fullmakterna med rösterna 16-11. Stephan har dock rätt i att spörsmålet några veckor för valet hösten 2019 bara gällde laddhybriden.

Men Stephan minns inte heller att oppositionen, till vilken han hörde, genom en motion av Bert Häggblom med flera så sent som 2019 försökte upphäva lagtingets fullmakt för laddhybriden den rätta vägen – genom ett lagtingsbeslut! Motionen röstades ner av lagtingets majoritet. Så lagtingsfullmakten för laddhybriden kvarstod för regeringen Sjögren 1, som ju redan ett år före valet genom en EU-upphandling inlett anskaffningen av det 15-åriga driftskontraktet som inkluderade en laddhybridfärja med 90 bilplatser.

Jag har en viss förståelse – om än inte acceptans – för att de som stött den linje som nu kostar oss ålänningar över 13 miljoner euro kan råka ut för selektiva minnesbilder.

ROGER JANSSON