DELA

Statsministerpartiets betydelse

Finländsk politik har utvecklats så att mandatperiodens beslut tas utgående från det regeringsprogram som man enats om att gäller. I den processen är statsministerpartiet mest centralt. Också i fullföljandet av politiken har statsministern och dennes parti en synnerligen central ställning.
Centern har nu i åtta är suttit vid ratten. Matti Vanhanen hade en positiv inställning till både Åland och svenska språket. Mari Kiviniemi har inte visat korten i den första frågan OCH har ingett bekymmer i den andra frågan.

Vi understryker att både självstyrelsens utveckling i enlighet med det förslag som vår parlamentariska och eniga kommitté har lagt fram och att säkerställa goda villkor för vår huvudnäring sjöfarten är ytterst centrala för vår riksdagsledamot under de kommande åren.
Just nu ser det ut att bli en samlingspartistisk statsminister (Jyrki Katainen). Enligt galluparna kan centern hota. För svenskheten vore det senare ett bekymmer. Den lista som vi stöder, Allians för Åland, har inlett diskussioner med Jyrki Katainen om regeringsprogrammet. Vi har gott hopp om att nå för Åland goda resultat.

Det är viktigt för Dej och för Åland att rösta i riksdagsvalet. Vilket är det bästa alternativet för Åland och för svenskheten? Du avgör!
Alliansen för Åland har fyra utmärkta kandidater, liberalerna Eva Ekström-Andersen (3) och Tony Asumaa (2) och moderaterna Johan Ehn (4) och Lennart Isaksson (5).
Gunnar Jansson
Roger Jansson
Riksdagsledamöter för Åland 1983-2007