DELA

Statistiskt sett är vi för få

I torsdagens Nyan fanns en insändare som efterfrågade olika typer av statistik från ÅHS. Uppriktigt sagt tror jag att ÅHS har annat att göra än att svara på påståenden, maskerade som frågor så jag svarar i stället:

En vaccinerad löper mindre risk att smittas av covid. Detta gäller även omikron. En vaccinerad med genombrottsinfektion kan visserligen ha lika mycket virus i andningsvägarna som en ovaccinerad, eller så mindre. Det finns litet olika resultat från de studier som finns, men mängden virus minskar snabbare.

Kombinationen av dessa två faktorer gör att en ovaccinerad i medeltal smittar 2–9 gånger fler personer.

Att efterfråga specifikt åländsk statistik om vaccinbiverkningar är meningslöst då vi pratar om så sällsynta biverkningar. Vi är så få på Åland, att enstaka fall gör enorma utslag i statistiken. För att kunna säga något om en biverkning som inträffat 1 på 100 000, måste man ha ett underlag på en miljon personer.

Biverkningsrapporter sammanställs därför och sänds via THL till den Europeiska myndigheten EMA för analys.

Det var så man exempelvis kunde fastställa den ovanliga biverkningen, hjärtmuskelinflammation. Denna information om misstänkta biverkningar finns sökbar på internet. För exempelvis Comirnaty är det ungefär en promille som rapporterat biverkningar. För skador av covid finns det rätt mycket data att tillgå, inte bara från EMA, utan även från myndigheterna i USA och England. Det datat visar att barn som insjuknar i covid har en förhöjd risk för sjukdomen MIS-C.

Det är helt korrekt att risken för barn att bli riktigt sjuka av covid är liten, men den är inte försumbar.

Under 2020 dog 5 barn under 15 i covid i Sverige. Under perioden 1/12 2021 till 1/12 2022 vårdades 64 personer, under 19 år, på IVA på grund av covid, av dessa hade 32 inga riskfaktorer. Man skall heller inte glömma att en sjukdom som procentuellt sett har en liten risk ändå kan leda till mycket elände om väldigt många smittas.

ANDERS GUSTAFSSON