DELA

Statistik om stöd för osynliga funktionsvariationer?

Det är intressant att socialförvaltningen delar med sig av statistik gällande beviljade ansökningar och avslag.

För oss engagerade i så kallade ”osynliga funktionsvariationer” skulle det vara ännu mer intressant att få ta del av hur statistiken beviljade ansökningar kontra avslag ser ut i en jämförelse mellan fysiska och psykiska funktionsvariationer.

Väldigt många med psykiska funktionsvariationer (och anhöriga) delar upplevelsen att avslag är vanligare än beviljat stöd, och många upplever också att ”osynliga” funktionsnedsättningar diskrimineras i tillämpningen av handikappservicelagens service och tjänster.

Intresseföreningen är avsedd att bevaka medlemmarnas intressen och vi vill gärna se siffror på hur många ansökningar om stöd och service enligt handikappservicelagen som beviljats respektive avslagits för människor med psykiska funktionsnedsättningar.

STYRELSEN FÖR INTRESSEFÖRENINGEN FÖR PSYKISK HÄLSA, RESEDA