DELA

Staten tar av Åland

Vill hålla med Jonas Bland när han i sin ledare den 18 juni, argumenterar för att ”Hjälp till vindkraften nu ger vinster sedan”.

I detta fall är ett stöd till vindkraften på Åland alldeles särskilt rättmätigt, särskilt som vi ålänningar sedan mer än tre år tillbaka tvingats betala en extra miljöskatt på ca tre miljoner per år, avsedd för stöd till förnyelsebar energi, till statens kassa. Av dessa tre miljoner per år kommer endast 0,45 % tillbaka till Åland som en del av klumpsumman och inte en cent går direkt till förnyelsebar energiproduktion.

Det finsk-åländska avräkningssystemet är föråldrat och förkastligt och så länge Åland saknar rätten till egen beskattning är det ett av de stora problemen Åland har att brotts med. Det hindrar en egen ekonomisk politisk utveckling som skulle som exempelvis kunna vara betydligt miljövänligare men också bättre anpassad till vårt näringslivs- och samhällsbehov.
Liksom bilskatterna tar staten bara helt sonika in en extra energiskatt på elkonsumtionen från oss ålänningar, som sedan stannar i statens kassa.

Om Åland hade haft egen beskattningsrätt hade Ålands lagting nu kunnat kanalisera tillbaka inkomsterna på ca 9 miljoner till satsningar i förnyelsebar energi på Åland.
Rolf Granlund (Åf)