DELA

Staten bör stöda Åland ekonomiskt

Viking Line inleder samarbetsförhandlingar med sin landpersonal, Birka säljs och personalen går i land, Paf gör sig av med personal.

Ja, corona-pandemin skakar om det åländska samhället och näringslivet i grunden. Förutom detta är många fortfarande permitterade i väntan på vad som sker med Covid 19. Så vart ska alla dessa människor ta vägen och var ska jobben finnas?

Det åländska näringslivet har inte i nuläge kapacitet att anställa dem som fått lämna sina jobb, trots att många har god utbildning och hög kompetens. Om inte Åland ska drabbas av utflyttning då människor söker sig jobb på annat håll måste nu stora insatser till.

Landskapsregeringen bör därför i höstens budget komma med en storsatsning på utbildning, fortbildning och andra kompetenshöjande insatser så att alla de som nu fått lämna sina jobb kan hitta nya vägar framåt utan att behöva flytta bort.

När staten har gett sina tilläggsbudgetar under våren för att möta pandemins effekter har inte Åland synts mycket. Vårt samhälle har drabbats enormt hårt av restriktionerna men vi har inte fått några pengar att möta krisen med. Det är därför viktigt att landskapsregeringen kräver att Åland får sin andel (0,45 procent av den samlade summa som upptagits i tilläggsbudgeterna) att fördela så att vårt arbetsliv orkar ta sig igenom pandemin utan att näringslivet utarmas och arbetstagare flyttar bort.

Under Ålandsminister Anna-Maja Henrikssons besök påtalades att statens restriktioner drabbat det åländska samhället hårt, men diskussionen blev aldrig så tydlig som den borde ha varit om HUR Åland ska stödas ekonomiskt. Systemet med extra bidrag innebär en alltför utdragen process. Eftersom undantagstillstånd varit gällande borde man kunna hävda att en mera direkt utbetalning bäst skulle gynna landskapet i detta skede. Hur dessa pengar ska fördelas är sedan upp till Ålands beslutsfattare att besluta om.

När lagtinget åter samlas den 7.9 skulle det vara viktigt att landskapsregeringen presenterar en strategi för hur Åland ska kompenseras ekonomiskt och vilka utbildningsinsatser man avser göra för att rädda arbetsmarknaden.

CAMILLA GUNELL (S)

ORDFÖRANDE ÅLANDS SOCIALDEMOKRATER