DELA

Starta Harry Line

Bästa Harry Jansson!
I lördagens tidning avfärdar du min redogörelse för sjöfartsstödet och beskattningsövertagande . Jag känner igen stilen från tidigare.
Samtidigt avfärdar du Godby Shippings grundare Alpo Mikkola i samma ärende.
Om du anser att du behärskar sjöfartspolitik och – ekonomi bättre än Alpo skall du omedelbart starta ett eget rederi.
Får jag föreslå ”Harry Line”.
Olof Erland, (lib)