DELA

Starta ett Gnäl-Proans

Bland medborgarna på Åland har ilskan kokat över för länge sedan vad gäller producentansvaret. Bestämmelserna om producentansvaret, det vill säga att samla in och återvinna förpackningarna samt att stå för kostnaderna för detta, har varit i kraft snart tio år. Under hela denna tid har gemene man betalat nämnda hanteringen via sin sopavgift, antingen med grundavgift eller skatt.
Näringslivet, det vill säga företagen vilka förpackar sina varor eller importerar varor färdigt packade, har smitit undan sitt ansvar, både organisatorisk och ekonomiskt. Nu först under år 2011 har man via Proans bidragit blygsamt med ca. 45 000 euro till den kommunala sophanteringen, som fortsättningsvis ännu i dag sköter all insamling, återvinning och deponering av förpackningarna. Förordningen reglerar vad är förpackning, detta bestämmer inte Proans eller Mise.
Förordningen stipulerar om mängdrapporteringen till LR och EU, Proans eller Mise tvingar inte “företagen väga varje förpackning”. Administrationen omfattar endast av att fylla i ett enkelt formulär som anmälan att delta till producentansvaret via Proans.

Mise har under den senaste tiden som myndighet kontrollerat om företagen sköter sina lagstadgade förpliktelser gällande producentansvaret. Ifall man inte behagar att avslöja sin situation, föreläggs vite helt enligt normal förvaltningssed. Det är ju fritt fram att också organisera och sköta sitt producentansvar alldeles själv, ingen tvingar att ansluta till Proans. Man kunde ha länge sedan bildat Gemensamma Näringslivets Producentansvar, förkortat till exempel Gnälproans, eller förhandlat och anslutit sig till näringslivets organisation Pyre i riket.
Ingenting sådant har hittills förverkligas utan resurserna har riktats till hetspropaganda. Det biter inte till undertecknad nyvald, omvald politiker som rekommenderar att konsumenterna kontrollerar på Proans hemsida vilka företag tar sitt miljöansvar och riktar sina köp därefter. Ska det på Åland gälla dubbelmoral angående sopfrågan: pengarna ska till hejdlöst konsumtion, avfall generas inte, sopor existerar ej och får ej heller kosta.
Rauli Lehtinen
styrelsemedlem i Mise och Proans