DELA

Starta eget fanns redan

Med anledning av Tony Asumaas insändare 15 oktober:
Beklagligt nog är tiderna sådana att en del företag är tvungna att ta till varsel och uppsägningar. De kan inte göra som landskapsregeringen och köra med förluster år efter år, utan måste rätta munnen efter matsäcken.
Då passar lagtingsledamot Tony Asumaa, möjligen för att marknadsföra sig i kampen om ordförandeposten i liberalerna, på att uppmana företagen att istället för att ge avskedspaket och betala bort kunnig personal att också aktivt gå in med aktiekapital och hjälpa till att starta nya företag för berörd personal.

Vidare skriver TA, att genom ett sådant agerande kanske landskapet inte skulle behöva ta upp miljontals euron i arbetslöshetsunderstöd i sin budget varje år.
Vad TA inte nämner är att det finns redan en Starta eget-verksamhet, som tycks föra en så undanskymd tillvaro i Ålands Teknologicentrum att inte ens lagtingsledamöter känner till den.
Starta eget-verksamheten var mycket aktiv och välkänd när den var en del av Ålands Handelskammare. Men den förra regeringen, ledd av liberalerna, tog beslutet att flytta verksamheten till teknologicentret.

Vidare, om man ser på arbetslöshetsunderstöd i landskapsbudgeten har summan legat under eller runt 2 miljoner euro per år de senaste åren. Detta trots att Åland skrikit efter arbetskraft. Och i budgeten för 2012 är summan fortfarande ca 2 miljoner.
Ålänningarna har inte stannat hemma arbetslösa, de har rest dit som jobben finns. Nu, för första gången på många år kanske det tyvärr blir en efter åländska mått mätt lite större och annorlunda arbetslöshet – samtidigt som vi fortsätter söka arbetskraft.

Slutligen tror jag inte på idén att företag som har bekymmer med att klara sin ekonomi har ”tid och ork” att investera och hjälpa igång nya företag utanför deras egen sfär. Även om det kan fungera i enstaka fall. De har i regel fullt upp med att få den egna verksamheten på fötter.
Rolf Granlund
Ålands Framtid