DELA

Starkt stöd för (Lib)

Inför valdagen på söndagen är det läge att påminna om det starka stöd som gavs den liberala kandidaten i riksdagsvalet 2007.
På den helborgerliga listan 2007 fick undertecknad ett starkt stöd där bara 364 röster skiljde undertecknad från den invalda nuvarande riksdagsledamoten.
Jag har med intresse följt valdebatten och ger Alliansen för Åland mitt fulla stöd i valet. Jag hoppas att de liberala och borgerliga väljarna också den här gången mangrant går till valurnorna och ger sitt stöd till någon av kandidaterna på vår lista; Tony (2), Eva (3), Johan (4) eller Lennart (5)!
Roger Eriksson
Riksdagskandidat 2007
och ersättare för nuvarande riksdagsledamot