DELA

Starka kvinnor utesluter inte starka män

För en tid sedan gjorde Nya Åland en analys av partiernas styrkor och svagheter i samband med sin halvtidspejling av väljarnas sympatier. På minussidan för socialdemokraterna efterfrågades en starkare manlig representation och det påstods att vi har en brist på yngre män.
Tidningen nämnde våra äldsta manliga lagtingsledamöter, Karl-Johan Fogelström och Christian Beijar, men bortsåg i detta sammanhang från röstmagneten Igge Holmberg och Göte Winé.
I lagtingsvalet fick vårt parti in 3 kvinnor och 3 män i lagtinget. Våra två ersättare är en man och en kvinna. Vår ordförande är kvinna, vår vice ordförande och partisekreterare är män, vår andra vice ordförande är kvinna. Vår styrelse har en jämn könsfördelning. Vi har en jämställdhetsgrupp med lika många kvinnor som män i. Vi har lockat till oss nya, yngre män i medlemsledet.

Det är bra att tidningen lyfter fram våra starka kvinnliga ledare. Lantrådet Camilla Gunell och social- och miljöminster Carina Aaltonen har precis som Nya Åland skriver fått välförtjänt beröm. Det intressanta är att ett parti som företräds av starka kvinnor men som samtidigt satsat medvetet på jämn representation upplevs som kvinnodominerat. Skulle motsvarande ha skrivits om vi haft en manlig partiordförande?
Vårt problem är snarare att de andra partierna har så skev könsfördelning. Socialdemokraternas starka kvinnliga representation ger våra kvinnor möjlighet att få plats i utskott, kommittéer, styrelser etc, men det blir svårare för våra män att få plats i beredande arbete eftersom de andra partierna ofta lanserar manliga kandidater.
Under hösten kommer vårt parti att lansera en kampanj för att lyfta fram jämställdhetsfrågorna på den politiska agendan och inom vårt eget parti. Vi är övertygade om att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och att en jämnare könsfördelning i alla förtroendeorgan är en viktig framtidsfråga.
Ålands socialdemokraters jämställdhetsgrupp
Mia Hanström
Anders Hallbäck
Jessica Sundberg
Karl-Johan Nyholm

Svar: Formbarometern på partierna var ingen bedömning av jämställdhetsplaner, utan vår bedömning av vad partiernas utmaningar inför nästa val består i. Vad vi i vår artikel påtalade var att lantrådet Gunell, tillsammans med minister Aaltonen och Barbro Sundback totalt dominerar bilden av Socialdemokraterna utåt, och att i det finns en risk att män inte appelleras av partiet därför. Vi påtalade också bristen på kvinnor i flera andra partier, och de motsvarande svårigheter dessa partier står inför på grund av detta.
Jonas Bladh, chefredaktör