DELA

Stärk sexualundervisningen för unga

I dagens samhälle finner förvånansvärt många det svårt att prata om sexuella relationer och de känslor som de tillför. Orsaken till att det är på det här sättet är att vi inte får tillräckligt mycket kunskap. Detta blir ett problem då alla var för sig försöker lära sig om sex. Då kan man lätt få en felaktig uppfattning om sin egen och andras sexualitet, vilket i sin tur kan förorsaka sexistiska och respektlösa synsätt. Genom att lära oss mer om sex i skolan får alla ungdomar förstärkta sexualkunskaper.

En ökad sexualkunskap kan ge ungdomar en chans att förstå vad sex och samlevnad verkligen innebär, men också hjälpa dem att respektera varandra och förhoppningsvis öka jämställdheten. En orsak till sexuella trakasserier är nämligen brist på kunskap om sex och samlevnad och den emotionella sidan av sex. Många sexuella övergrepp bygger på en felaktig bild av sex från till exempel pornografi. Matilda Ernkrans säger i reportaget ”Ernkrans: Unga ska få bilden från skolan – inte porren” i SVT Morgonstudion (www.svt.se, 3.9.2020): ”Barn och unga ska få en rimlig och bra bild av sex, man ska få det i skolan, inte av porrindustrin”.

Jag påstår inte att pornografi nödvändigtvis alltid är något dåligt. Man kan argumentera om att ta del av porr egentligen är något att njuta av och att de mår bra av det. Det kan mycket väl vara så, men utan någon slags förkunskap kan det fortfarande vara skadligt. Har man inte någon tidigare uppfattning om sex och tittar på porr så kan man få en väldigt felaktig bild av det, vilket i sin tur kan ge överdrivna förväntningar på hur det ska gå till i verkligheten.

Sexualkunskap är ett väldigt brett ämne. Det handlar inte bara om de biologiska aspekterna och fakta kring det, utan även om de känslor som tillkommer. Dessutom ingår tolerans och respekt för andra människor, vilket är så otroligt viktigt att lära sig om. Organisationen RFSU skriver i informationstexten ”Om sexualundervisning” på RFSU:s hemsida (www.rfsu.se, 4.9.2020): ”Sex och samlevnad handlar om både samhälle och individ: om kropp och relationer, lagar, kön och genus, sexuell identitet, njutning, kondomer och att möta andra. Det handlar om respekt, diskriminering och gränser. Och mycket mer”. Här beskriver organisationen hur viktigt det är att lära sig om sex, och att det är en viktig del av ungdomars utveckling.

Någon kan argumentera att det inte är lämpligt att prata om sex i skolan eller att det är föräldrarnas jobb att lära sina barn om det. Och ja, det är alltid bra om föräldrarna pratar om sexuella relationer med sina barn, men det räcker oftast inte. Det är ett så mångfacetterat ämne som man borde ta upp ordentligt och noggrant i skolan, med lärare som har kunskap om det. Den enda sexualkunskapen jag haft i skolan var några lektioner i högstadiet, de handlade mestadels om preventivmedel och de biologiska aspekterna. Det finns så mycket mer att lära sig om som skolan aldrig tar upp.

En väldigt viktig sak att komma ihåg är hur samhällets syn på sexuella förhållanden förändras hela tiden, och då måste undervisningen hänga med och anpassas efter det. Ett exempel är att det blir mer och mer vanligt med homosexuella par, och därför borde också sexualkunskapen lära ungdomar om samkönade förhållanden. Det är även nödvändigt för att få en förstärkt respekt för alla sexualiteter och relationer. I videon ”Därför måste din sexualundervisning vara HBTQ-inkluderande” på RFSU:s hemsida (www.rfsu.se, 4.9.2020) förklarar Hans Olsson varför HBTQ måste ingå i undervisningen: ”I grunden handlar det om att främja och skapa en miljö där alla känner sig välkomna, respekterade och inkluderade”. Om alla ungdomar lärde sig mer om HBTQ-förhållanden skulle de normaliseras i vårt framtida samhälle.

Något som kan ses som ett problem är hur undervisningen i sexualkunskap skulle gå till. Det kan vara genom att införa en obligatorisk kurs med sex och samlevnad i till exempel läroämnet hälsokunskap, med ett innehåll som går djupare in på hur människor påverkas av sexuella relationer, men också frågor om jämställdhet, sexualitet, känslor, diskriminering och självklart kroppen. För att kunna göra detta behövs också lärare som är utbildade inom ämnet och vet vad de lär ut. Om ungdomar får utbildning inom sexualkunskap och får en större förståelse för mänskliga rättigheter, kanske de vågar börja prata om sex och relationer.

Enligt mig är allt detta extremt viktigt. Jag hör varje dag samtal i korridorerna som innehåller skämt som är väldigt diskriminerande eller kränkande. Det kan handla om rasistiska och sexistiska skämt som inte nödvändigtvis är riktade mot någon, men det är ändå inte rätt. De flesta som skämtar om dessa saker förstår inte riktigt vad det innebär och inser kanske inte att någon kan ta illa upp. Därför är den här undervisningen så viktig, vi måste utbilda dagens ungdom att förstå vad som är tillåtet, och vad som är fel att skämta om. Utbilda oss om rasism och sexism, de jobbiga ämnena att ta upp. Det är det bästa sättet att bekämpa diskriminerande synsätt.

Sexualkunskapen är ett brett ämne som innefattar nödvändig kunskap som alla borde kunna. Sex och samlevnad handlar om det kroppsliga, men även om rättigheter och hur vi ska behandla varandra. Det är en så stor del i vårt samhälle att alla borde få ordentliga kunskaper om det. Genom att tala om sex i skolan får alla en chans att delta i viktiga diskussioner i samhället om hur sexuella upplevelser och relationer påverkar oss. Utbildade och upplysta unga vuxna är grunden för ett jämställt samhälle.

LIZETTE LÖVGÅRD
STUDERANDE PÅ ÅLANDS LYCEUM