DELA

Stärk kulturen, idrotten och föreningslivet i Mariehamn!

För några år sedan gjordes en förvaltningsreform i Mariehamn, nämnder slogs ihop och delegeringar från politiker till tjänstemän gjordes. Reformen har nu varit kraft snart en mandatperiod och nyligen gjordes en utvärdering. Flera saker var bra och gjorde beslutgångarna smidigare och tydligare. Andra saker behöver förändras och justeras. En av de större förändringarna var att både Kulturnämnden och Fritidsnämnden slopades. Meningen var att dessa frågor skulle bli Bildningsnämndens ansvar. I sista stund beslöt fullmäktige att en Kultur- och fritidsnämnd skulle vara kvar med mycket begränsade resurser och uppgifter. Det blev inte lyckat!

Liberalerna vill att Kultur- och fritidsnämndens status höjs och förstärks. Nämnden bör vara självständig, få tydliga uppgifter och ansvarsområden inom kultur- och fritidsfältet samt en budget. Vi anser att kulturen och idrotten är riktiga och viktiga profilfrågor för Mariehamn. Det är en faktor som gör Mariehamn till en trevlig stad att bo i men är också viktigt för både turister och näringsliv. Vi har lysande exempel genom t.ex. litteraturdagarna, Alandia cup, filmfestivalen Vera, Rock-off, återkommande hockeyläger, kulturfestivalen Katrina.

Ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv har också stor betydelse för våra inflyttade från världens alla hörn.

Vi vill ha en stark och aktiv Kultur- och fritidsnämnd!

Mariehamnsliberalerna

Pia Aarnio, Sune Alén, Jonny Andersen, Julia Birney, Rauli Lehtinen, Krister Norrgrann, Katrin Sjögren