DELA

Stärk frivillighetsarbete!

I år är det Eus frivillighetsår. På Åland har det inte märkts ett dugg. På andra ställen i Europa har myndigheterna aktivt arbeta med att uppmuntra lyfta fram och stimulera frivillighetsarbetet och dess organisationer.
Att engagera sig frivilligt skapar gemenskap, man bygger broar och kommer i kontakt med olika människor. Man får chans att utveckla sig som människa, lära sig nya saker och göra nytta för andra. Men för att rekrytera nya medlemmar så måste människor få frågan om man vill engagera sig, man måste sen trivas för att de ska bära vidare. Organisationerna måste därför ta vara på sina medlemmar och deras engagemang och se att olika människor kan göra olika insatser.

Målen för europaåret för Frivilligarbete:
1. att verka för en miljö som främjar ideellt engagemang
2. att stärka frivilligorganisationer och öka kvaliteten på frivilliga insatser
3. att erkänna ideella aktiviteter och de kunskaper som dessa skapar och bidrar med i vårt samhälle
4. att öka medvetenheten om värdet och betydelsen av ideellt engagemang för individen och samhället.
Studieförbundet ABF-Åland arbetar med små medel och vårt bidrag till Frivillighetsåret är projektet: ”Hållbar förening” där vi nu närmast arrangerar två processinriktade kvällar: den 26/10 Ta hand om din förening – från dold resurs till synlig kompetens. Hur kan vi ta tillvara de enskilda medlemmarnas kompetens och engagemang? och den 15/11, Rekrytering – hur kan vi engagera nya och flera medlemmar?
Kvällarna är en fortsättning på en träff som arrangerades i våras och framöver kommer flera insatser göras för att stärka föreningslivet och frivillighetsarbetet på Åland. Alla intresserade välkomna, mer info och anmälan www.abfaland.ax
Mia Hanström
Verksamhetsledare ABF-Åland, Arbetarnas bildningsförbund