Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Stärk folkhälsan med fysisk aktivitet på recept

Jag vill ge vården möjligheten att skriva ut fysisk aktivitet på recept till dem som är i behov av det. Receptet kan man ta till en lämplig träningsform och kostnaden skall räknas in i högkostnadsskyddet på ÅHS.

Fysisk aktivitet på recept främjar alla ålderskategorier och samhällsgrupper. För människor som befinner sig i en socioekonomiskt utsatt situation ökar möjligheterna att prioritera träningen och på så sätt uppnå en förbättrad livskvalitet.

Jag tror att detta även skulle minska trycket på ÅHS fysioterapiavdelning och på sikt även minska kostnadsposterna. Ponera att en långtidssjukskriven patient är under rehabilitering och i behov av fysisk träning för att förbättra eller upprätthålla sin förmåga. En terapeut rekommenderar lämpliga träningsformer och ett träningsprogram utformas. När bedömningen är att patienten kan utföra träningen självständigt och på ett säkert sätt, kan denne ordineras fysisk aktivitet på recept och därmed utföra träningen på egen hand vid valfri friskvårdsinrättning.

De positiva effekterna av fysisk träning finns det gott om vetenskaplig evidens för, både mentalt och fysiskt. Alla har inte förutsättningarna som krävs för att gå ut på en promenad eller ta en löprunda. Kanske träning i vatten eller någon form av stretching i grupp är vad som passar den enskilda individen bäst och då skall möjligheten ges.

På ÅHS finns en praxis att patienter i behov av fysioterapi kan få 45 x 45 minuter fysioterapi per år. Den täcks av högkostnadsskyddet så länge du har en fysioterapeut med dig under träningstillfället. Kostnaden för egen träning i t.ex. ÅHS bassäng täcks ej av högkostnadsskyddet.

Nu är det dags att ta viktiga beslut för en bättre folkhälsa. Våra medborgare skall kunna motionera oavsett samhällsklass eller livssituation.

DEXTER MÄKELÄ

KANDIDAT FÖR ÅLANDS SOCIALDEMOKRATER