DELA

Stärk domstolsväsendet

I februari 2010 prickades Finland av Europeiska människorättsdomstolen för långa behandlingstider i landets domstolar. Den gången handlade ärendet om en tvist om försäljning av jordområden. I sin helhet tog processen åtta år och två månader!

Sedan 2010 har antalet rättsfall stadigt ökat, antal brottsmål var år 2010 17 500, år 2021 var antal brottsmål uppe 26 400. Enligt domarförbundet har inte bara antal ärenden ökat, också ärendens komplexitet har ökat. Allt oftare finns en internationell dimension och EU-rätt måste tillämpas.

De överlånga handläggningstiderna har flera negativa effekter för Finland, men den främsta handlar om vanlig mänsklig anständighet. Handläggningstiderna leder till att människor tappar tilltron till rättsstaten. Den leder till att barn tappar tilltron till hela vuxenvärlden. Och den leder till att Finland tappar dramatiskt i konkurrenskraft.

Vi kan inte ha det så här. Det finns en till dimension: För att Finland – och Åland – ska vara attraktiva för etablering av till exempel storskaliga energisatsningar, så går det inte att ha årslånga handläggningstider för besvär. Vi bör inte heller rucka på medborgarnas besvärsrätt, rätten att kunna besvära sig mot varje beslut och detaljplan.

Då finns det bara en lösning: Mer resurser till domstolsväsendet.

Domstolsverket visar på denna punkt med hela handen: Domstolarna behöver permanent öka sin finansiering med 30 miljoner euro plus åtta miljoner euro för att ”beta av” köerna som uppstått under pandemin. Denna summa är en spottstyver sett i ett större sammanhang och sett till de utmaningar Finland kommer att ha med statsskulden.

Som riksdagsledamot kommer jag att jobba för att Domstolsverket får 38 miljoner för att domstolsväsendet ska fungera normalt, på ett förtroendeingivande sätt. Med rimliga handläggningstider.

Wille Valve (MSÅ)

Riksdagskandidat