DELA

Stärk det svenskspråkiga mandatet

Nu är kandidatnomineringen klar för den svenskspråkiga listan i valet till Europaparlamentet, där Anton Nilsson ställer upp för Åland i ett valsamarbete med Svenska folkpartiet (SFP). Uppställningen visar att det inte finns någon given tvåa efter huvudkandidaten Nils Torvalds. Det betyder att vi genom vår åländska kandidat Anton Nilsson har en bättre chans än någonsin tidigare att få en ersättarplats i parlamentet.

Det är en skam att vi på Åland ännu inte har fått vår rättmätiga lagstadgade representation i Europaparlamentet. Många kände därför viss hopplöshet efter det förra valet då Britt Lundberg, trots ett stort röstetal, inte blev ersättare utan platsen kneps av en känd riksdagsledamot. Den här gången är situationen en annan eftersom sådana kändisar inte finns på listan.

Kandidatuppställningen på den svenska listan betyder att det är viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt att säkra det svenskspråkiga mandatet genom att rösta på vår kandidat Anton Nilsson med erfarenhet från Bryssel.

Vi som känner honom vet att han har den kunskap och de kontakter som behövs för uppgiften. Genom att rösta på Anton Nilsson visar vi också att vi tycker att det är viktigt med åländsk representation i Europaparlamentet vilket ger tyngd i vår framtida argumentation för en åländsk parlamentsplats.

Det finns alltså många skäl att rösta på den svenskspråkiga listan. Så ålänningar, bered er på att, trots det kommande vårvädret, delta i förhandsröstningen eller gå till valurnorna den 26 maj!

VIVEKA ERIKSSON (LIB)

ROGER NORDLUND (C)

WILLE VALVE (MSÅ)

AXEL JONSSON (ÅF)