Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


(S)tark Äldreomsorg

Hurdan äldreomsorg vill vi ha? Psykisk ohälsa ökar även bland äldre, missbruksproblematiken och ensamheten ökar.

Många äldre är multisjuka och mycket vårdkrävande.

Hemmaboende, effektiverat serviceboende och Institutionsvård är ofta inte tillräckliga alternativ.

För att kunna erbjuda en adekvat vård behöver vi strukturera om.

Vi behöver fler boendeplatser, fler vårdare med specialkompetens och boendeformer som är behovsanpassade och speciellt utformade för att ta hand om våra äldregrupper.

Avdelningar med blandat boende som erbjuds idag är varken bra för boende eller personal.

Vi behöver fler kompetenta vårdare- lösningen är en bra personalpolitik, ett gott ledarskap och bra lön. En lagstadgad miniminivå på personalbemanning är viktig. Äldreomsorg ska inte vara tillsyn, övervakning och förvaring. Äldreomsorg skall vara på rätt nivå och livskvalitet.

LENE- MAY LINDVALL (S)

JESSY ECKERMAN (S)

SANTHA SÖDERBACK (S)

HENRIK LÖKEN LÖTHMAN (S)

WILHELM MATTSSON (S)