DELA

Står lr över lagen?

Vid behandling av lagförslaget till reform av landskapsandelssystemet i finansutskottet beslöts att övergångsbestämmelser skulle införas. Projekt som fanns med i socialvårdsplanen 2006-2010, ex. Rosengård i Finström, skulle få finansiering.
Lagtinget antog enhälligt förslaget.
I ett meddelande till kommunerna har landskapsregeringen aviserat att man avser att bevilja övergångsstöd stöd bara för projekt år 2008. Hela förfarandet strider mot alla rättsprinciper. Ett lagstiftande parlament har i demokratisk ordning fattat ett enhälligt beslut. Regeringspartierna från samma parlament anser beslutet opassande och förfar enligt eget huvud.
Om nu inte ens partierna i landskapsregeringen tar lagtingets beslut på allvar, hur kan man då förvänta sig att allmänheten på Åland skall göra det.
Den enkla fråga jag ställde till regeringen i ärendet tidigare har besvarats med att man inte avser svara på frågan.
Åke Mattsson
liberal