DELA

Stans politiker måste lämna sandlådan nu

Brukar du sitta bänkad framför din TV och titta på Mariehamns fullmäktigemöten? Då är du inte ensam. Men många som följer spektaklet gör det med skräckblandad förtjusning och har skämskudden nära till hands. Hur har det blivit så här?

Det finns naturligtvis många orsaker: att det är kittlande att tala i live-TV, att ärenden är skralt beredda, inbördeskonflikter inom förvaltningen eller så beror det helt enkelt på just dom som sitter på stolarna den här mandatperioden och deras personliga sätt att vara och bete sig. Vår stads styre behöver mer av dialog och unskapsutbyte. Vi behöver komma ur sandlådan vi hamnat i. Hur då? Jag vill ge två konkreta förslag för att uppnå just det.

1. Ordna aftonskolor gällande komplicerade och kontroversiella ärenden, gärna kvällen före fullmäktige där tjänstemännen får ge en grundlig beskrivning följt av möjlighet till frågor. Här kunde frågetecken rörande badhusreparationer, tjärasfalt, 3-skifte och torgtak dryftas och avdramatiseras samtidigt som man tydligt skulle kunna urskilja vad man inte är överens om rent politiskt.

2. Du väljer vem som sitter på fullmäktigestolarna och i höst är det val. Lägg din röst på någon som kan representera dina åsikter men också kan arbeta på ett respektfullt och konstruktivt sätt.

Ett bra debattklimat är oerhört viktigt i ett demokratiskt samhälle. Just nu finns en uppenbar risk att kloka, drivna medborgare låter bli att delta i samhällssamtalet för att undvika påhopp eller för att de blivit avskräckta av mötena de följt från soffan där hemma. Tyvärr.

Det är frestande för en politiker att inta en roll som ”landsfader” och någon som manar till lugn, samförstånd och respekt. Jag hoppas inte denna insändare uppfattas som att jag vill plocka politiska poäng eller kasta paj på enskilda politiker och partier.

Med förhoppning om ett bättre debattklimat!

TONY WIKSTRÖM