DELA

Stans lott?

Fråga till lantrådet och landskapsregeringen:
Eckeröhallen får enligt budgetförslaget ny konstgräsmatta till 100 procent.
Vad får Mariehamn?
Carl-Johan Wikström

I budgetförslaget finns 10,4 miljoner euro för om- och nybyggnation av sjöfartsmuseet.
Mvh
Mats Perämaa
finansansvarig