DELA

Stänga Folkhälsans parker – att spara, eller öka kostnader?

Vi har fått läsa i tidningarna att Mariehamns stad hotar att lägga ner Folkhälsans 53 år gamla parkverksamhet i Mariehamn. Den här verksamheten gör det möjligt för föräldrar att på vardagarna lämna sina 2-5 åriga barn till ”lekparkstanterna” under några timmar.
Innevarande år är 19 barn anmälda i Folkhälsans två parker i Mariehamn. Under de senaste 8 åren har ca 40 barn per år deltagit i denna parkverksamhet. Barnen är huvudsakligen i 2-3 års ålder. Enligt Institutet för hälsa och välfärd kostar en halvtidsplats på daghem samhället ca 10.000 euro per år. Yngre barns dagvård beräknas att vara ännu dyrare då barn under 3 år behöver mera vuxenstöd än ett äldre barn.

Genom att stänga Folkhälsans parker förväntar sig Mariehamns stad att spara cirka 60.000 euro per år. Enkel huvudräkning avslöjar att om 6 av barnen som deltagit i Folkhälsans parkverksamhet flyttar till halvtidsdagvård har inget av den förväntade inbesparingen på 60.000 euro nåtts men man har förvärrat situationen för de redan nu fulla daghemmen.
Om Folkhälsans parkverksamhet läggs ner i Mariehamn är det realistiskt att förvänta sig att antalet dagvårdsbarn kommer att öka. Mariehamns stad borde inte heller ignorera de sekundära kostnaderna som mycket sannolikt kommer att följa på grund av stadens ”inbesparing”. Parkerna har en mycket stor betydelse för familjerna under de första härliga, men samtidigt så tuffa åren.
Barnen själva lär sig att vara med andra barn, men också föräldrarna lär känna andra föräldrar i samma livssituation. Den här typen av verksamhet är ett billigt sätt att förebygga familjers problem och således samhällets framtida kostnader inom social- och hälsovården.
Vi tycker att en stängning av Folkhälsans parker i Mariehamn inte kommer att spara, utan i stället öka stadens kostnader. Vi ber högaktningsfullt politikerna att omvärdera sina planer.
Föräldrar i Folkhälsans park i Västernäs:
Liisa Talasniemi och Krister Lindholm
Carina och Perre Koskinen
Jenni Kortelahti och Christian Nordlund
Jonna Breider och Dennis Fogelberg
Nina Öström och Jonas Donner
Linda och Jonas Wredle
Linda Sundblom
Josephine och Fredrik Häggblom
Anna Eklund
Pia Ringwall och Mårten Kulves
Linda-Marie och Jesper Svanfelt