DELA

Stäng inte Örnen

Jag tycker att man Mariehamns stadsfullmäktige måste gå in för att behålla fritidshemmet Örnen. Den 14 september 2009 föreslog barnomsorgschefen Bo Nygård att socialnämnden skulle ta beslut om att Fritidshemmen skulle ha minimiantal kvadratmeter per barn. Det här röstade socialnämnden tyvärr ner.
Detta ledde till att våra önskemål från stadens fritidshem aldrig blev godkända. Politikerna försäkrade oss att fritidshemmen skulle ha utrymmen på en rimlig nivå. Tyvärr blev det inte så. Våra värsta farhågor besannades när socialnämnden bestämde sig för att slå ihop fritidshemmen Kråkan och Örnen.

Situationen på Kråkan kommer att bli opedagogisk och fritidshemmet en förvaringsplats. Jag är själv föreståndare på fritidshemmet Tärnan där man på två år har ökat barnantalet från 46 till 60. Skulle man det här året tagit in alla barn från södra staden skulle vi ha 85 barn i dagsläget.
Jag ser med fasa hur många barn vi kommer att få till oss nästa år. För barnens skull gör inte det här misstaget i centrum. Att dessutom slå ihop fritidshemmen innan man vet hur många sökande som finns i centrum nästa år verkar väldigt konstigt.
När jag läser barnomsorgslagen säjer den i 10 paragrafens första mening ”lokaler som är lämpliga med hänsyn till barnets ålder, vårdtid och verksamhetens natur”.
Detta omöjliggör en sammanslagning! Jag hoppas att fler läser denna paragraf på samma sätt!
Henrik Löthman (S)
Lagtinget 33
Stadsfullmäktige 552