DELA

Stäng inte Galaxen under skolloven

Öppet brev till Ålands omsorgsförbunds förbundsfullmäktige den 14 november 2011.
Förbundsstyrelsens förslag om att stänga Galaxen under juli månad samt alla övriga skollov under 2012 kan vi föräldrar inte acceptera. Den första stängningen kommer redan 2 februari.2012!
Kommunerna har gett Ålands Omsorgsförbund i uppdrag att producera omsorgstjänster för kommunernas omsorgstagare. Detta finansieras via kommunandelar. Följande text finns på förbundets hemsida:
Ålands omsorgsförbund är ett kommunalförbund som för de åländska kommunernas räkning producerar service till personer med utvecklingsstörning.
Våra barn som är omsorgstagare och vi som är deras familjer utgår ifrån att den tjänst som produceras vid kommunalförbundet är stabil och har kontinuitet. Detta är nödvändigt i all vård och omsorg, speciellt när det gäller specialomsorg. Fasta rutiner och personal som känner och förstår våra barn ger trygghet hos både barn och familj.
Vi accepterar inte en försämring av nuvarande omsorg. För några av familjerna innebär det en katastrof. Vi vill påminna om den otroliga insats vi gör för våra barn tillika som vi arbetar och betalar skatt. Tiden på arbetet är för oss en stund av normalt liv förutom en nödvändig inkomstkälla. Vi och våra barn har rätt att bli respektfullt behandlade. Det är kränkande att år 2011 ånyo behöva skriva denna typ av brev samt vika ut våra privatliv i medierna för att upprätthålla en fungerande vardag.

Märk väl
att de barn som stängningen drabbar bor hemma hos sina föräldrar. Våra barn kräver tillsyn hela tiden, 365 dagar i året. Den nya barnomsorgslagen kommer att ge rätt till fritidsverksamhet för våra barn upp till 20 år. Tanken är delvis att boendet hemma kan förlängas några år. Omsorgsförbundets beslut om stängning under skolloven ger totalt motsatt effekt.
Inbesparingen på Galaxen tappar kommunerna genom att de är tvungna att lösa tillsynen på annat sätt. Galaxen torde dock redan i dag vara personaleffektivt. Man erhåller närvaroschema på förhand, dag för dag på klockslagsnivå över vårdbehovet av föräldrarna. Inför lov är behovet kartlagt i god ti
d.
Vi ber vördsamt Ålands omsorgsförbunds fullmäktige att inte lägga mer börda på oss, vi är flera familjer som redan är på bristningsgränsen. Ge oss den stabilitet och kontinuitet vi behöver och borde vara berättigade till. Ge våra familjer möjlighet att på något sätt leva ett värdigt liv.

Monica och Åke Häggblom
Ann-Kristin och Bo Blomqvist
Maria och Ulf Söderlund
Katarina Ågren Folgar
Mikael Holm och Viveka Lindström
Riitta Värela och Kaj Lindström
Anna Folgar Sundblom och Fredrik Sundblom
Maria och Olof Renman
Gerd och Jörgen Lillie
Bodil och Stefan Perander
Gill och Kenneth Karlsson
Camilla och Jim Andersson.