DELA

Stäng inte av Lilla torget

Missnöjet med hur staden hanterat ärendet angående byggnationen i hörnet Strandgatan/Nygatan (Korv-Göran) växer. Det visar sig bland annat i form av en välskriven ledare av Niklas Lampi 9.7.2010 i Ålandstidningen (ÅT). Som Lampi skriver kan man bara fråga sig hur byggnadsnämnden (Bn) i framtiden skall hantera sin funktion, om beslutet angående ovannämnda ”bygge” står fast?
Skall Bn i framtiden ha en rimlig arbetssituation bör man snarast ”i tysthet” vända sig till Ålands förvaltningsdomstol, och be dem att godkänna de besvär som inkommit, och därmed tvinga fram ett beslut om att hörntomten Nygatan/Strandgatan återställes i det skick den var före 29 juni 2010.

Det finns en bankgaranti för att så skall kunna ske. Min fråga kvarstår angående bankgarantin. Hur tänkte LR när man förordade denna bankgaranti? Hade den inte varit beviljad hade bygget ännu inte påbörjats, eftersom bankgarantin var ett villkor för att få börja bygga innan beslut vunnit laga kraft. (Problemet idag skulle i så fall varit något mindre).
Bankgarantin kommer dock förhoppningsvis till användning när man någon gång i augusti, efter beslut i Ålands förvaltningsdomstol, river ner byggnaden. Att riva ”omedelbart” istället för om fem år när det ”tillfälliga” bygglovet går ut gör egentligen ingen skillnad för själva rivningsprocessen.
Som sagt, förhoppningsvis reder förvaltningsdomstolen upp efter byggnadsnämnd och stadsarkitekt. Denna stadsarkitekt som sa att ”Korv-Göran har en våning”. Vem som helst annan har klart för sig att byggnaden mot Nygatan har en fasadhöjd motsvarande två våningar. Därmed skymmer den också torget, som inte längre är ett torg utan snarare en innergård.

Bn:s ordförande Lotta Wickström-Johansson har på ÅT:s hemsida kommenterat bland annat Lampis ledare på ett i negativ bemärkelse häpnadsväckande sätt. Hon redogör för hur hon kom hem från en resa kvällen före beslut togs, satte sig in i ett ärende av denna dignitet på mindre än ett dygn (!), tog del av synpunkterna från stadsarkitekt, fasadsynenämnd, byggnadsinspektionen och ”slog sedan klubban i bordet”.
Kommer man hem dagen före ett beslut av denna omfattning finns bara en sak att göra som ordförande: att förklara att man inte anser sig tillräckligt insatt och därmed bordlägger ärendet.
Som Lotta Wickström-Johansson hanterat detta ärende kan vi lika gärna ha tjänstemannavälde istället för politiska nämnder. En del frågor har väckts angående parkeringar som ”köps och säljs”. Lotta Wickström-Johansson är inte tillräckligt insatt i detta, utan hänvisar till byggnadsinspektionen där de kan ge besked i frågan. Det kan de inte alls, för de har semesterstängt hela juli!
På cirka en vecka har gruppen ”Rädda Lilla torg” på Facebook fått över 600 medlemmar. Det är nog endast Lotta Wickstöm-Johansson som ej förstått hur stort detta ärende är.

I ett så här stort ärende föds ofta sidospår, så även denna gång. Bland annat genom ÅT, som på tre ställen redigerat texten i undertecknads insändare angående att Bn bör göra en ”pudel”.
Det förekommer jämt och ständigt anonyma mess som ”går över gränsen”, träder man fram med namn bör det man skriver få stå obrutet. Det har för övrigt varit oerhört mycket anonyma åsikter och synpunkter i den här debatten, inte minst riktat mot undertecknad, men dessa besvaras inte av mig.
Dock – alla Ni som i ”samlad trupp” från olika synvinklar framhåller hur ”bra och viktigt” det är att Korv-Göran kommer till Mariehamn: Ni har alla helt missförstått mitt budskap.
Visst, jag äter snabbmat ”fem gånger i året”, men ”bryr mig inte” om vad andra fyller magen med. Men det här handlar om att hörntomten Nygatan/Strandgatan inte skall bebyggas, inte nu och inte i framtiden. Relaterar man ärendet till att Tekniska verken som bäst grunnar på att göra Nygatan mera turistvänlig, blir det än mer absurt att bygga på ovannämnda hörn. Kanske borde man till och med delvis enkelrikta norra halvan av Nygatan och göra motsvarande delar av södra halvan till gågata? Det finns ett utmärkt alternativ att erbjuda Korv-Göran och Kotipizza. Gamla fokusbutiken/casinot ligger centralt och bra på Torggatan och skulle kunna bli en snabbmatsgalleria.
I övrigt kan man ju reflektera över alla ”fyllehungriga mess” som publicerats. Man kan ju nästan tro att Mariehamn blivit någon slags kurort för alkoholister.

Calle Greiff

Kommentar: Eftersom saken förs på tal i insändaren skall det påpekas att Nya Åland gjort vissa redigeringar i texten. Rent allmänt redigeras så gott som alla insändare i någon mån. Ofta korrigerar vi språket, ibland stryker vi oväsentligheter. red.