DELA

Ständig tillväxt är inte möjlig

Ständig tillväxt på en begränsad planet är troligtvis inte möjlig. Om man förklarar för ett tioårigt barn vad ständig tillväxt är förstår hen att det är omöjligt. Med åren skolas vi in i de vuxnas system så att vi vid 18-årsåldern inte har en tanke på att ifrågasätta själva principen om ständig tillväxt.

Vad menar då Björn Geelnard egentligen med sin insändare om tillväxt? Anser Geelnard verkligen att det åländska samhället inte är värt något om det inte har tillväxt?

Jag håller inte med om det. Vi har ett fantastiskt, välmående samhälle trots att vi de senaste åren, enligt Geelnard, inte har haft någon tillväxt.

Den brittiska ekonomen och professorn i hållbar utveckling Tim Jackson skriver i sin bok ”Välfärd utan tillväxt” att fler och fler människor åtminstone i teorin börjar vara beredda att medge att det måste finnas gränser. Oändlig tillväxt i en ändlig värld är inte logiskt.

Vad finns det för alternativ till ständig tillväxt? Svaret är troligtvis ett samhälle med mindre tillväxt och mindre energiförbrukning. Problemet är att om detta skulle införas nästa vecka eller nästa år skulle hela vår ekonomi, som bygger på konsumtion, braka ihop som ett korthus.

Långsiktigt måste vi inse att vi inte har något annat val än att gå mot nolltillväxt och mindre energikonsumtion. Det gäller alltså för oss här och nu att förstå i vilken situation vårt nuvarande samhälle befinner sig och därefter börja röra oss i riktning mot ett samhälle som fortsättningsvis kan ge livskvalitet utan ständig tillväxt.

Dan Jansén (S)