DELA

Standard på parkeringsskiva

Det finns en internationell standard för parkeringsskivors utformning. Efter att flera olika typer av parkeringsskivor hade tagits i bruk på olika håll beslöt europeiska transportministerkonferensen år 1979 om en standard som har införts som lag bland annat i Finland. Därmed kan fordonsförare använda sin parkeringsskiva i alla länder som följer standarden.
År 2007 infördes parkeringsskivor i Mariehamn, och år 2009 i Ålands vägtrafiklag. Lagstiftarna verkar inte ha haft någon kännedom om den standard som finns. Tvärtom skrev landskapsregeringen i sin framställning nr 14/2008-2009: ”Någon detaljreglering av hur parkeringsskivan ska se ut finns inte och är inte heller önskvärd”. Lagutskottet hade heller inget att invända mot förslaget.

Hade bara lagstiftarna gjort sin hemläxa och tagit i bruk en standardiserad parkeringsskiva i stället för att rita en egen, så hade ett antal åländska bilister kunnat undvika oavsiktlig felparkering i Finland och annorstädes.
Per Johansson