DELA

Stämma i bäck eller drunkna i spritsjön

Alkoholdebatt, restaurangskolan Mariehamn. Mindre debatt än samtal om ett av samhällets mörkaste och dyraste problem. Lagtingspartierna samlade, drogrelaterade arbetare närvarande, journalister,fältarbetare etc.
Jag hade med mig en rad frågor som bara delvis blev behandlade i inläggena, så jag tar dem här igen för tydlighetens skull.

1. Alla som blir missbrukare har börjat med alkohol.
2. Åland lever till stor del på taxfreeverksamheten.
3. Medan vi vet hur mycket man dricker per person i Sverige och Finland finns inga sådan faktiska siffror för Åland. Men det kan på goda grunder befaras att de inte ligger lägre än Finland.

4. Kostnaderna för det åländska samhället för den totala missbruksvården och samhällets kostnader för missbruken är inte sammanvägda och vi kan således inte ens veta hur mycket missbruket kostar.
5. Så länge vi inte vet vad det kostar vet vi heller inte hur relationen mellan spritflödets inkomster förhåller sig till missbrukets kostnader. Alltså kan vi säga att missbruket, med våld, olyckor, arbetsförmågans nedsättning, utslagningen, brottsligheten, våldtäkterna och de oöverskådliga effekterna på det uppväxande släktet som garanterade resultat är varken mer eller mindre än den ytterst cyniska attityden att ’Lite skit får man ta’.

6. Oavsett vilken konsensus som det finns mellan de politiska partierna om behovet av samordning så är en sak säker. Det allmäna alkoholklimatet och den totala konsumtionen i sig ifrågasätts bara lamt. Men utan egentlig pregnans.
7. Om alla verkligen vet att framtida missbruk grundläggs genom tidig debut i bruk av alkohol men inga åtgärder vidtas för att förhindra tidig alkoholdebut så säger vi samfällt: Vi föredrar att låta många drunkna i sjön, för vi iss inga jåla med att stämma i bäck.

8. Ett gemensamt manifest och en ålandsövergripande kraftfull handling vore att göra Åland nyktert en vecka i månaden. En gemensam vit vecka. Varje månad. Omräknat i antal unga och äldre liv som missbruken skördar skulle det kanske rädda ett liv per vecka som vi avstår från all alkohol.

Men då skulle människovärdet behöva etableras som högre än näringens vinster. Då skulle marknadens och skatteinkomsternas verkliga siffror balanseras mot samhällets kostnader för den osynliga avkastningen, dvs utslagningen, lidandet och döden. Missbrukare har 20 ggr högre dödlighet än andra.
Som det nu är syftar samhällets insatser till att ingripa när det redan är sent på dagen. Vi satsar på brandkår för att vi inte vill lära barn att inte leka med tändstickor.

Hur stor del av samhällets missbrukskostnader utgörs av satsningen på förebygggande verksamhet? Oavsett eurotal så är det uppenbarligen inte rätt använt. Pengarnas avsätts i budget, men det faktiska arbetet görs inte på optimalt sätt. .
Varför super Jeppe? VARFÖR. Dden frågan är viktigare än hur vi skall göra när Jeppe redan är utslagen.
Teddy Donobauer (S)