DELA

Ställ rätt frågor om jordbruk

Hej Annika, Barbro, Maj-Len och Ulla och stort tack från en som inte har en ”aning” om jordbruk men något lite dock om företagande.
Du har rätt i det mesta Maj-Len (och speciellt vad du säger om ”slakteriets” betydelse) men samtidigt är det bra och viktigt att avarterna belyses (Annika), vad man skall använda samhällsmedel till (Barbro) och vilka alternativ som finns (Ulla). Det blir så här när det inte finns en jordbrukspolitik. När man inte vet vart man vill. När man inte har någon prioritering. När man försöker tillgodose allas önskemål och när näringsministern och ÅPF-ordföranden lyser med sin frånvaro i debatten. Vad vill männen och var håller de hus? Det duger inte med att säga ”det där känner jag inte till”.

Är det rätt om en hel by i Östra Saltvik läggs i grönträda!
Är det rätt om landskapets egen ”mönstergård” läggs i grönträda?
Är det rätt om landskapsbidrag i miljonklassen ges åt en bonde för att transportera dikalvar från inre Finland och transportera slaktdjur tillbaka? Vad gynnar det Åland och skall vi ”importera” kontinentens djursyn och transporthantering till Åland?
Skall landskapets medel användas för att cementera mjölkbesättningar som arbetsmässigt är ohållbara?
Är det rätt att ge landskapsmedel åt bönder som har ”råd” att betala åkerpriser högre än i Skåne?

Ett jordbruksföretag är inte annorlunda än vilket annat företag som helst i så motto att det måste hänga med i utvecklingen. Det finns en handfull unga bönder som har en modern syn på sitt företagande. Skall åländskt jordbruk överleva är det på dem det måste satsas. Det åländska ”jordbruksklustret” är, efter utförsäljningen av Chips, litet och man är extremt beroende av varandra. Det behövs en mycket liten tuva för att stjälpa lasset och just nu finns det alltför många som övergödslar sådana tuvor. Inte underligt att det skapats ett ”bondeförakt” på Åland. Men det är helt och hållet självförvållat!

Turism och jordbruk är egentligen de enda sektorer där landskapspolitiken har avgörande betydelse. Båda är i kris. Inom turismbranschen har man redan länge fört en kritisk debatt (även om politikerna valt att strunta i den) om vad som bör göras. Bönderna har ännu inte vaknat. Gör det innan det är för sent!
Börja med att fråga ”Vilka är Ålands naturliga konkurrensfördelar”. Prioritera sedan detta och tala för guds skull inte om ”stordrift” när det gäller Åland! Så liten får ankdammen bara inte vara!
Johan Dahlman
Kasbergsgubben