DELA

Ställ om Åland!

Det är givet att man i en analys av den nordiska och europeiska energipolitiken kommer till kärnkraftsdiskussionen. Efter att man konstaterat att energiformen är undermålig är det dags att presentera hur samhället bör ställas om. Det tänkte vi här göra med anledning av Bengt Hagströms och Jan Grönstrands insändare förra veckan.
Redan 2006 visade Greenpeace att en bred nordisk energiomställning är möjlig och här senast kom det fram en plan på hur hela Europa kan omställas till en förnyelsebart elproducerande världsdel till 2050. Allt fler forskningar kommer till samma slutsats.

En viktig del i omställningen är att vi måste bli bättre på att utnyttja de stora vindenergiresurserna i västvindbältet. Speciellt på Åland har vi goda möjligheter att bygga ut vindkraften både på land och till havs. Samtidigt ska man producera el och värme ur solenergin, vågkraften, undervattensströmmarna, den geotermiska energin osv. Osmotisk kraft, dvs en teknik som utvinner elektricitet ur vattnets saltbalans, är något som har visat goda resultat vid forskning. Vid utvecklingen av bioenergi vill vi framhålla att det viktigt att vi inte börjar exploatera bränslen som inte är hållbara.

Vi bör alla hålla med om att energianvändningen måste effektiviseras. Vi kan fortfarande göra stora insatser för att minska elanvändningen. Införandet av smartare energisparande teknik i de nordiska industrierna (t.ex. ett större nyttjande av frekvensomvandlare) sparar oerhört mycket el samtidigt som en avveckling av stand-by-funktionen skulle kunna spara en hel kärnkraftsreaktor i Finland. Alltför många hushåll värms upp med direktverkande el idag. Man bör i stället uppvärma dessa hushåll med till exempel jordvärme, och isolera bostäder och andra fastigheter i större utsträckning.
När solen inte skiner, när det inte blåser och när det inte är vågor på havet finns det många olika sätt att täcka elkonsumtionen. Man kan förslagsvis slå på biogasanläggningen/sopförbränningen (Cleangas) och/eller importera el. Då måste man se till att det handlar om importerad grön el. Det förutsätter välutformade elnät jämte goda handelsavtal med omkringliggande regioner.

Det finns hur mycket som helst att göra i detta område. Beklagligtvis har makthavare inte insett att man verkligen kan bygga upp samhället på ett hållbart och miljösmart sätt. En utbyggnad av det förnyelsebara, forskning i energiteknik och utvecklingen av ”smart grids”, smarta elnät, skulle i samma veva kunna generera tusentals nya jobb.
Att ställa om är självfallet ingen lätt och snabb process, men vi är övertygade om att det är möjligt.
Ålands natur och miljö