DELA

Ställ diagnos före medicinering påbörjas

Den enskilda mirakelmedicin som ofta efterfrågas mot missbruk finns inte utan det krävs ett spektra av varierande åtgärder som bör inledas tidigt.
Åland har fortfarande förhållandevis goda resurser och god kompetens sett inom de enskilda myndigheterna. Vad vi helt saknar är resurser till samordning och struktur . Det behövs en samordnare som koordinera alla insatser, som har insikt i hur den verkliga drogsituationen ser ut och som reagerar över det som inte fungerar. Någon som övervakar att metoder och insatser är utvärderade och fungerar.

Myndigheterna behöver även ha stöd för sin operativa verksamhet. Tyckande och känslosamma åsikter skall inte styra. Eftersom polisen och andra myndigheters metoder inte är offentliga bör man låta dem med sakkunskap avgöra vad som skall göras. Omotiverade åtgärder har visat sig ha motsatt effekt genom att provocera vissa av ungdomarna
Narkotikahund i skolor har nu föreslagits. Polisen har under åren sökt i skolor med narkotikahund, så kommer det säkert att göras även i framtiden om det finns anledning. Det är skolans ledning i samråd med polis som skall avgöra detta. Jag anser att de insatser som föräldrar och andra gör före barnen börjar i högstadiet är de viktigaste för att hejda framtida missbruk och utslagning.
Trygga tonåringar som respekterar sina föräldrar och har en bra självinsikt ger ingen garanti mot problem men är ändå vårt kraftfullaste redskap mot missbruk och kriminalitet.
Åke Mattsson (M)