DELA

Stadsstyrelsen är felinformerad.

Läste i dagens tidning att Stadsstyrelsen återremitterat ett ärende om köp av vårdplatser med klämmen att Socialnämden borde pressa Villa Gustavas priser ytterligare. Jag kan bara konstatera att de ledamöter som motsatte sig klämmen tydligen har satt sig in i ämnet, de övriga inte.

Enligt Mariehamns stads egna siffror är kostnaden för en vårdplats inom stan mellan 100 och 175 euro/dygn. Övriga kommuner visar likartade siffror.
Alla kommuner räknar lika vilket gör att siffrorna är jämförbara mellan kommuner. Dock kan dessa siffror ej jämföras med vårdplatser i privat regi som själva måste bära sina kostnader.
Enligt 2005 års siffror så betalar Trobergshemmet en internhyra om 129.126 euro detta motsvarar en kvadratmeterhyra om 3,60 euro. Hyrorna i Mariehamn ligger i dag mellan 5 och 15 euro per kvadrat. Konkret betyder detta att Mariehamns stad subventionerar Trobergshemmet med mellan 200.000 och 500.000 euro/år. Därtill kommer kringkostnader för administration, el, vatten, service, försäkringar etc.

Medan man inom det offentliga kan begära tilläggsanslag då något blir dyrare (som tex Trobergshemmet som nu blir 1 miljon dyrare), måste man inom det privata gå till banken och ta upp extra lån, till marknadsränta. Lån som dessutom skall betalas tillbaka.
Det står naturligtvis Mariehamns stad fritt att sätta sina internhyror, men man skall inte förutsätta att en privat aktör, som betalar marknadshyror skall kunna möta dessa imaginära avgifter. Det skulle även vara intressant att se hur kostnaden för Trobergshemmets om- och tillbyggnad kommer att påverka stans internavgifter?
Man borde i stället ha räknat ut vad det skulle kosta om man i egen regi hyrt upp lokaler, anställt personal etc. Detta är något man borde gjort för länge sedan. Ansvaret för att situationen inom åldringsvården är som den är vilar helt på Mariehamns stad, som länge nonchalerat ett skriande behov. Det är nu dags för staden att ta sitt ansvar!

Det ovanstående skall inte tas som kritik mot dem som arbetar inom stadens åldringsvård. Personalen på Trobergshemmet, Mariagården, Odalgården och socialen gör ett utmärkt jobb, trots njugga anslag.
Kritiken går i stället oavkortat till Stadsstyrelsen.

Anders Gustafsson